Deze lijst met hulpmiddelen om beeldbellen succesvol te implementeren in welzijns- en zorgorganisaties is volop in ontwikkeling.                                                                      De volgende maanden wordt die stelselmatig aangevuld.  Telkens we feedback verwerken van de organisaties die met deze hulpmiddelen aan de slag gaan, wordt een nieuwe versie van deze ondersteunende tools opgeladen. Van cocreatie gesproken …

over de meerwaarde van beeldbellen

Checklist meerwaarde van beeldbellen in zorg en welzijn

Via deze checklist kan je in je organisatie het gesprek op gang brengen over de mogelijke meerwaarde van beeldbellen vanuit het perspectief van de cliënt (of zijn om omgeving) en vanuit het gezichtspunt van de medewerkers of directie. De checklist bevat een overzicht van tal van mogelijke meerwaarde-argumenten. Door alle belanghebbenden hun mogelijke meerwaardes te laten aankruisen en prioriteiten te bepalen kan je voor jouw organisatie een duidelijke visie op en positie van een beeldbelaanbod concretiseren.

 

Downloaden

over beeldbelapplicaties

Vergelijkend overzicht beeldbelapplicaties voor welzijnswerk en zorg

Via 31 parameters worden 12 beeldbelapplicaties vergeleken. Zowel technische aspecten (Werkt de tool in alle browsers? – Kan de beeldbeltool geïntegreerd worden in de organisatiewebsite?) als privacy-aspecten (Is de tool GDPR-compliant? – Op welke servers draait de beeldbelapplicatie?) of gebruiksvriendelijkheid (heeft de cliënt een account nodig? – Moet de cliënt software installeren?) komen aan bod.

Zo is dit overzicht een handig instrument voor organisaties om een gepast beeldbelaanbod te selecteren.

Downloaden

Info bij vergelijkend overzicht beeldbelapplicaties voor welzijnswerk en zorg

Het overzicht hierboven bevat een aantal parameters met ‘vaktermen’ die enige verduidelijkende toelichting nodig hebben. Het gaat vooral om technische aspecten of elementen die betrekking hebben op de nieuwe privacywetgeving. In heldere taal concretiseren we waarover het gaat.

Downloaden

Presentatie Facetalk

Facetalk is een Nederlandse beeldbelapplicatie – specifiek ontworpen voor welzijnswerk en zorg door Q-conferencing in samenwerking met de Radboud Universiteit.

In deze powerpointpresentatie worden enkele uitgangspunten, gebruikersscenario’s en technische aspecten toegelicht.

Downloaden

Presentatie Mobiléa

Mobiléa is een Nederlands platform waarin de beldbelapplicatie centraal staat.

In deze powerpointpresentatie worden via printscreens diverse mogelijkheden getoond.

Downloaden

Presentatie Proximus

Proximus biedt een specifieke beeldbelapplicatie op maat van hulp en zorg.

In deze powerpointpresentatie worden via printscreens de mogelijkheden van 3S homecare van Intersysto toegelicht

Downloaden

Presentatie Smart Care Solutions

Smart Care Solutions is een Vlaams bedrijf dat een specifieke beeldbelapplicatie op maat van hulp en zorg aanbiedt

In deze powerpointpresentatie worden via printscreens de mogelijkheden van de Mextal-applicatie toegelicht

Downloaden

Presentatie Webcamconsult

Webcamconsult is een Nederlandse aanbieder van een beeldbelapplicatie met focus op welzijn en gezondheid.

In deze powerpointpresentatie wordt het werken met deze beelbeltool toegelicht.

Downloaden

over privacy en ethische afwegingen bij beeldbellen

GDPR & Beedbellen

In deze nota wordt ‘in mensentaal’ de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR – General data protection regulation) toegepast op beeldbellen in welzijn en zorg.

  • Wat zijn de rechten van de cliënt?
  • Wat betekent dit voor de communicatie over de beeldbelapplicatie?
  • Wat bevat de publieke privacyverklaring?
  • Hoe lang mogen gegevens bewaard worden?

Deze en andere aspecten komen aan bod.

Downloaden