SIMBA gelanceerd

Simba staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg.
Dit gratis elearningpakket biedt in 13 modules vele kaders, do’s en don’ts, inspirerende praktijken en ondersteunende tools om op een professionele wijze beeldbellen te implementeren in welzijnswerk en gezondheidszorg.

Klik hier voor de link naar dit pakket

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *