SIMBA gelanceerd

Simba staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg. Dit gratis elearningpakket biedt in 13 modules vele kaders, do’s en don’ts, inspirerende praktijken en ondersteunende tools om …

OCMW n@bij

In dit nieuwe elearningpakket worden kaders, inspirerende voorbeelden en do’s & don’ts gebundeld over sterker klantgericht werken via het inschakelen van online communicatie in OCMW’s. Verschillende topics komen aan bod: …