structuur van je tekst

Een titel als blikvanger

Onder een heldere duidelijke titel kan je zorgen voor een blikvanger:

Een ondertitel die nieuwsgierig maakt om verder te lezen

Jongeren en zelfmoord

help mijn kind wil niet meer leven

Een ondertitel of streamer die positief en veelbelovend is

Angsten bij kinderen

Zo jaag je de spoken weg

Gebruik namen van mensen die representatief zijn voor de doelgroep

Hoewel geloof een delicaat thema is, kan het werken als blikvanger (speciale aandacht voor Pasen, Jom Kipoer of het offerfeest)

Verwerk de basistaal van de doelgroep

Kind en Gezin - brochure: meertalig opvoeden

Alinea’s en springlinks

  • Deel je tekst in in alinea’s

  • Zorg dat elke alinea begint met de kernboodschap van dat stuk.

  • Gebruik springlinks waar dat nuttig is. Zo geef je ouders meteen een soort inhoudstafel. 

Verbindingswoorden

Gebruik voldoende verbindingswoorden om de relatie tussen paragrafen en alinea’s duidelijk te maken. Zij zorgen voor leeswijzers en maken de tekst laagdrempeliger. 

Mogelijke soorten verbindingswoorden … klik door voor voorbeelden

… en …

ook …

ten eerste …. , ten tweede …

verder …

daar komt nog bij dat … 

Tijdens …

terwijl …

toen …

tot …

voor …, na …,

wanneer …

daarna …

eerst …, dan …,

op het eind … , bij het begin … 

Want … 

hieruit blijkt …

hieruit volgt …

omdat …

hierom …

daarom …

doordat …

hierdoor …

daardoor …

zo … 

Maar …

toch …

aan de andere kant … 

Bijvoorbeeld …

Met andere woorden … 

Dit betekent … 

Kort gezegd …

Samengevat …

Dus …

We zetten op een rij …