Een onlinedagboek is een flexibele tool waarin een cliënt gedurende een afgebakende periode gegevens registreert over zijn/haar situatie om zicht te krijgen op patronen en/of evolutie. Een onlinedagboek wordt ingezet in combinatie met face-to-face gesprekken.

De ‘lessons learned’ die in deze MOOC aan bod komen zijn gebaseerd op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) waarbij 389 ingevulde dagboeken uit 27 welzijns- en zorgorganisaties geanalyseerd werden. Daarnaast vonden 11 focusgroepen plaats met 52 hulpverleners uit een 5-tal organisaties.

Bekijk het onderstaande filmpje om meer te weten te komen over de inhoud van de verschillende modules.