eLearning-onlinehulp.be is de leeromgeving van het teamonlinehulp in zorg en welzijn’ van de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool.

We realiseren onderzoeken, bijscholingen en procesbegeleidingen met betrekking tot online communiceren en blended hulp in de welzijns- en zorgsector.

Met onlinehulp richten we ons op het professioneel communiceren tussen cliënten en hulpverleners/zorgverstrekkers waarbij ICT gebruikt wordt.
Blended hulp zoomt in op de combinatie tussen online en face-to-face communiceren.

Ons aanbod bevat drie grote invalshoeken:

  • ontwikkelen van onlinehulpmethodieken (professioneel chatten of e-mailen, gebruik van onlinedagboeken, professioneel inschakelen van sociale netwerksites …);
  • hulpmiddelen aanbieden voor het implementeren van onlinehulp in een organisatiewerking;
  • beleidsadviezen rond onlinehulp formuleren voor welzijnswerksectoren en voor de overheid.

Voor meer info over al deze onlinehulpprojecten, klik hier.

Voor meer info over dit team, klik hier.