Bronnen

Zin in meer?

Hieronder vind je een aantal bronnen waarop deze Ch@tlas is gebaseerd of links naar andere relevante bronnen over chathulp in welzijnswerk en gezondheidszorg.

Vlaeminck, H., Vanhove, T., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2009) Ch@tlas – methodiek online hulp in eerstelijnswelzijnswerk.
Gent: Arteveldehogeschool

In deze brochure wordt professionele chathulp vanuit drie invalshoeken toegelicht: een stappenplan, de betrokken actoren en 6 aandachtsdomeinen.

Deze methodiek kwam tot stand in samenwerking met het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP).

Downloaden

OHUP

Online Hulp Uitwisselings Platform

Zoals de naam zegt is OHUP een platform van organisaties die onlinehulp realiseren in welzijnswerk en gezondheidzorg; Met name over chathulpverlening delen ze veel expertise.

Zo’n 2O-tal organisaties maken deel uit van OHUP.

Meer info over OHUP vind je via deze link.

 

Chathulp

op www.onlinehulp-vlaanderen.be

Op deze website bundelen Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, SAM – steunpunt Mens en Samenleving en Steunpunt Geestelijke Gezondheid alle knowhow rond onlinehulpverlening.

In de online mediatheek zit ook een bronnenoverzicht in verband met chathulp.

Klik op deze link.

Vlaeminck, H., De Zitter, M., Vanhove, T., Saelens, S. en Vercaigne, C. (2011) Chathulp in eerstelijnswelzijnswerk.
In: Bocklandt, P. (red.) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 149 – 260.

In deze hoofdstukken komen diverse aspecten van chathulpverlening aan bod: kenmerken, kracht en uitdagingen voor chathulp, stappenplan voor chathulp, chatgesprekstechnieken, ervaren baat in chathulp, chathulpvorming voor hulpverleners, deontologische keuzes bij chathulp en paradoxen in chathulp.

In de boekhandel is dit boek uitverkocht.Wil je toch nog een exemplaar bestellen, contacteer dan philippe.bocklandt@arteveldehs.be   

Bocklandt, P., De Zitter, M., Ryckaert, A. & Vanhove, T. (2013)  Ch@dvice Gids voor 1-op-1-chathulpverlening in eerstelijnswelzijnswerk.
Gent: Arteveldehogeschool.

Deze brochure is een resultaat van een Europees project waarbij de chathulpmethodiek wordt uitgewerkt met focus op anonieme gesprekken over seksueel misbruik. Naast een visie op en een stappenplan voor chathulp wordt ook aandacht besteed aan wettelijke en ethische kwesties bij chathulp rond seksueel misbruik.

 Downloaden

van Gemert, M. & van Hoogenhuyze, C. (2013) Online communiceren via synchroon contact.
in Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. p. 181 – 196

In dit hoofdstuk bespreken de auteurs …

  • … een 5-fasenmodel van professioneel chatten,
  • … 4 basisgesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen en ondersteunen) en
  • … 4 ‘gesprekstechnieken bij ruis’ (feedback vragen en geven, metacommuniceren en eigen mening geven).

  Bestellen

Fransen, J. (2011) Advisering en hulpverlening via de chat.
In Fransen, J. (2011) Methodiek online hulpverlening voor schoolmaatschappelijk werk.
Rotterdam: Hogeschool Inholland. p. 107 – 168.

Dit hoofdstuk gaat met veel concrete voorbeelden in op de verschillende stappen in chathulp met nadruk op oplossingsgericht werken. De casussen gaan over schoolmaatschappelijk werk en dus over chatten tussen hulpverleners en jongeren.

  Bestellen

de Groot, G. (2010) Chatten: uitdaging of drempel?! Methodische handleiding voor toegankelijke online hulpverlening.
Amsterdam: Uitgeverij SWP.

In dit boek beschrijft de auteur haar expertise als medewerkster aan chatmetfier.nl.

De nadruk ligt op de laagdrempelige wijze waarop in dialoog gecommuniceerd wordt met kwetsbare groepen. Het chathulpproces en enkele specifieke problematieken van kwetsbare jongeren staan centraal in deze publicatie.

Bestellen