Waarom ch@tlas ?

Chatten is een gesprek voeren via het internet.

Een atlas is een samenhangend geheel van verschillende kaarten die elk een deel van de werkelijkheid voorstellen.

Een atlas heeft een legende nodig, een begrippenkader om over de werkelijkheid te kunnen spreken.

Een atlas kan je maar goed hanteren als je een kompas in de buurt hebt om je goed te kunnen positioneren.

Atlas is ook de Griekse held die een (te) zware last moet torsen. Atlas is ook de bovenste halswervel.

Ch@tlas  wil dit alles combineren.

Het doel van de ch@tlas is immers om je te ondersteunen bij het professioneel, systematisch en doelgericht chatten als hulpverlener of zorgverstrekker met cliënten.

Wat houdt de ch@tlas in ?

Dit e-learningpakket is opgebouwd in 4 modules:

  1. De eigenheid van chathulp.

Wat is er typerend aan chathulp? Wat zijn gelijkenissen en verschillen met bijvoorbeeld telefonische of e-mailhulp? Wat zijn pro’s en contra’s om chathulp in welzijnswerk en gezondheidszorg in te zetten?

  1. De stappen in een chathulpgesprek. Chathulp in de lengte.

Chatten begint vóór het gesprek met het informeren van de hulpvragers over wat hen te wachten staat en eindigt met het registreren van wat je als hulpverlener over een chathulpgesprek wil bewaren. Chathulp in de lengte geeft een kader en do’s en don’ts over deze en alle stappen daartussen.

  1. Chatten doe je met meer dan twee. Chathulp in de breedte.

Hoewel één hulpverlener doorgaans chat met één hulpvrager heeft elke gesprekspartner een ‘omgeving’ waarmee je in professionele chat best rekening houdt. Hoe spring je daarmee best om?

  1. Enkel letters en toch verbonden. Chathulp in de diepte.

Vanzelfsprekend heeft chatten beperkingen: je communiceert enkel met tekens op een scherm. Hoe spring je daarmee om?

Maak je eigen keuzes tussen en binnen elke module. Je hoeft in dit elearningpakket geen vast leerpad te volgen.

Op de homepage kan je ook nog doorklikken naar ‘Quick tips’ en ‘Bronnen’

Voor wie is deze ch@tlas bedoeld?

De ch@tlas richt zich naar alle welzijnswerkers, zorgverstrekkers en studenten in welzijns- en zorgopleidingen die willen kennismaken met het professioneel chatten met hulpvragers of die hun eigen chatpraktijk systematischer onder de loep willen nemen.

Waarom moet je inloggen voor de modules van de ch@tlas?

We vragen je om je persoonlijk te registreren op dit elearningpakket via je e-mailadres en een wachtwoord.

Zo krijgen we een algemeen zicht op wie er interesse heeft voor dit elearningaanbod én kan jij je persoonlijke weg doorheen dit digitale aanbod volgen.

Jouw e-mailadres zal enkel gebruikt worden in het kader van deze registratie en om je te informeren over updates rond dit elearningpakket.

Wie werkte deze ch@tlas uit?

Deze ch@tlas is de digitale opvolger van Ch@tlas – methodiek voor chatten in eerstelijns welzijnswerk.

Dit elearningpakket werd uitgewerkt, vanuit de Arteveldehogeschool – opleiding bachelor Sociaal werk, door …

… Sibille Declercq,

… Sarah De Coninck,

… Martine De Zitter,

… Tommy Opgenhaffen,

… Philippe Bocklandt

Wil je contact opnemen over deze ch@tlas?

Heb je een pluim, een vraag, een suggestie, … over deze ch@tlas?

Neem dan gerust contact op met philippe.bocklandt@arteveldehs.be