Bronnen

Zin in meer?

Voor HINCL baseerden we ons op tal van bronnen. Hieronder staan de voornaamste.

Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Thys, T. & Uvin, K. (2021) Online opvoedingsondersteuning – heldere en inclusieve communicatie over opvoeding met àlle ouders.
Gent/Brussel: Arteveldehogeschool/EXPOO

Dit overzichtsrapport beschrijft de aanpak en resultaten van een projectmatig wetenschappelijk onderzoek. De auteurs gaan via literatuurstudie en interviews met ouders en opvoedingsondersteuners op zoek naar houvasten voor heldere en inclusieve online communicatie rond opvoeding.

Download

Aerts, E. & Gilis, K. (2017) Webteksten die voor jou werken.
Brugge: Die Keure

Dit boek bevat meteen toepasbare tips voor het schrijven, structureren en vormgeven van online teksten. Een eye-opener met heel veel voorbeelden. Vooral ook toepasbaar in de niet-commerciële sector.

Link

Agentschap Integratie en Inburgering (2021) Communicatiewaaier. Brussel

Deze bundel biedt een beslismodel, een waaier van communicatie-instrumenten om kwaliteitsvol te communiceren in dienstverlening met anderstaligen.

Download

Atlas – integratie en inburgering Antwerpen. (2020). Diversiteitspraktijk – toegankelijk communiceren. [website] Antwerpen: Atlas

‘Toegankelijk communiceren’ is één van de 9 topics die uitgediept worden op de website www.diversiteitspraktijk.be. Zoals de titel helder aangeeft, staat deze website met twee voeten in de praktijk en dus zijn de voorbeelden en tips heel concreet.

Bergmans, A. (2020). Diversiteitscommunicatie. [webpagina] Brussel: EXPOO

Op deze webpagina zoomt Annelies Bergmans in op kaders en concretiseringen om te communiceren over opvoeding met aandacht voor diversiteit. Info, tools, methodieken en inspirerende voorbeelden in één oogopslag.

Link

Bocklandt, P., Saelens, S. & Vandecasteele, A. (2012) Leidraad voor e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning.
Brussel/Gent: EXPOO/Arteveldehogeschool

Deze brochure is het resultaat van een samenwerkingsproject via EXPOO met medewerkers van opvoedingsondersteunings-organisaties in Vlaanderen. Ze bevat een visie op en positionering van e-maildienstverlening en gaat in op het stappenplan om e-mails te beantwoorden, de betrokken actoren en enkele specifieke deontologische aspecten.

Downloaden

Bocklandt, P., Franssen, V. & Vanhove, T. (2015) www.sociaal-werk-netwerkt-online.be
Gent: Arteveldehogeschool

Op deze website staan een e-boek, teksten, afwegingstabellen, checklists, filmpjes, stappenplannen, infographics en inspirerende praktijken voor welzijnswerkers en zorgverstrekkers in verband met het communiceren op sociale netwerksites. Deze website is het resultaat van een lerend netwerk met 50 welzijnswerkers- en zorgverstrekkers.

 Link

Declercq, S., De Coninck, S., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2019) Ch@tlas – een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk.
[e-learningpakket] Gent: Arteveldehogeschool

In dit gratis e-learningpakket krijg je  via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: de eigenheid van chathulp – de stappen in een chathulpgesprek – de actoren in een chathulpgesprek – specificiteit van schermlezen en schermschrijven.

  link

Goubin, E. (2017). Tante Mariette en haar fiets – communicatie voor overheid en socialprofit. Brugge: Vanden Broele.

In dit rijke handboek gaat de auteur ook in op cliëntgerichte, inclusieve, laagdrempelige communicatie … met tal van tips en concretiseringen in de sociale profitsector. Een standaardwerk … niet allen voor communicatiemedewerkers.

bestellink

Nieuwboer, C. &. (2018). De kwaliteit van online opvoedingsondersteuning en de rol van de praktijkprofessional. Informatierecepten en afstemmingsgesprekken met gevalideerde inhoud. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 58-64.

In Nederland is een unieke werkwijze ontwikkeld, die gebaseerd is op de principes van evidence-based practice: door wetenschappelijke kennis, vakkennis en ervaringskennis te combineren ontstaat ‘de beste informatie voor de meeste ouders’. Informatie is alleen effectief en overtuigend als deze aansluit bij de omstandigheden en waarden van het individu. Daarop focust dit artikel.

Link

Nieuwboer, C. (2015). De kern raken in een online consult – de pedagoog in de digitale wereld. PIP – pedagogiek in praktijk, 14-17.

In dit artikel focust Christa Nieuwboer op het professioneel bieden van een diepgaand e-consult over opvoeden.

link

Put, G. (2015). Klare taal – afkicken van ambtenarees. Brussel: Kortom/Politeia.

In deze brochure maakt de auteur komaf met mythes rond klare taal en geeft ze tal van tips om klare woorden, zinnen en teksten te formuleren … op papier en op scherm.

bestellink

Tiggelovend, I. (2019). Diversiteitscommunicatie – verbindende communicatie en marketing. Ekeren: Studio Sesam.

Met vele concrete voorbeelden stimuleert de auteur om werk te maken van diversiteit in beleid en in communicatiestrategie. Met tips en trucs concretiseert ze mogelijkheden voor geloofwaardige diversiteitscommunicatie

bestellink

Tiggelovend, I. (2011) Woorden en beelden k(l)eurig kiezen. Brochure

Deze brochure biedt praktische en inspirerende tips voor communicatiemedewerkers, vormgevers, tekstschrijvers en beleidsmedewerkers om cultureel diverser te informeren … zowel in woord als in beeld.

Deze brochure is uit te lenen bij EXPOO

Van Baelen, J. (2011) Voorbij het cliché -over genuanceerde beeldvorming. Brussel: Vlaamse Overheid – Gelijke kansen in Vlaanderen.

Deze brochure geeft inspiratie en tips om nog beter om te gaan in communicatie rond 8 thema’s of doelgroepen: ‘genderrollen’, ‘mensen met een handicap’, ‘seksuele identiteit’, ‘transgender’, ‘etnisch-culturele diversiteit’, ‘leven in armoede’, ‘jongeren in de media’ en ‘oud en niet out’.

link

Wablieft. (sd). 20 tips voor duidelijke taal.

Kort maar krachtig … op twee bladzijden helder tips voor een duidelijke taal.

link