Quick tips

Deze Ch@tlas bevat vier modules die je stap voor stap wegwijs maken in de methodiek van professioneel chatten in welzijnswerk en gezondheidszorg.

Heb je maar 10 minuten tijd, dan vind je hieronder de essentie, de quick tips:

Quick sheet over de eigenheid van chathulp 

focust op …

  • … de gelijkenissen & verschillen tussen chat, e-mail en telefoon;
  • … de meerwaarde van chat;
  • … de voor- en nadelen voor de oproeper en de beantwoorder.

Download hier

Checklist info over chat op website

focust op de informatie die de oproeper nodig heeft vooraleer die kan beslissen of om het chathulpaanbod al dan niet te gebruiken. Die info verduidelijkt ook wat de oproeper daarvan mag verwachten.

Download hier

Ch@tlas – gespreksverloop

vermeldt bij de verschillende stappen van een chathulpgesprek in zorg- en hulpverlening wat het doel en de aanpak zijn van die gespreksfase.

Telkens worden ook enkele inspirerende voorbeeldzinnen gegeven

Download hier

Ch@tlas – actoren

verduidelijkt dat je een profesioneel chathulpgesprek voert met meer dan ‘een oproeper’ en ‘een beantwoorder’. 

Elke gesprekspartner brengt immers een eigen achterrond mee in in het gesprek.

Download hier

Ch@tlas – schermlezen en -schrijven

concretiseert een aantal kenmerken en aandachtspunten in verband met …

  • … taal
  • … tekens
  • … tempo
  • … gesprekstechnieken

Download hier