Waarover gaat SIMBA?

In Coronavirustijden biedt Skypen of Facetimen met familie, vrienden, collega’s, … een zinvol alternatief.

Maar als je privacyveilig wil beeldbellen als hulpverlener of zorgverstrekker met cliënten heb je andere tools nodig!

SIMBA is de afkorting van Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg.

 

Wat biedt SIMBA?

Hieronder worden 11 aspecten  van het implementeren van beeldbellen in kaart gebracht
waarover je in de modules van dit elearningpakket kaders, tips en inspirerende praktijken vindt.

monitoring

De complexiteit van implementeren en een quickscan

Beeldbellen duurzaam implementeren vergt aandacht voor vele organisatie-aspecten: visie en positie van beeldbellen verduidelijken, medewerkers, cliënten en partners betrekken, deontologie bewaken, een goede tool kiezen, de begroting op orde houden … om er maar enkele te noemen.

Een overzicht brengt dit alles in kaart en een ‘quickscan’ geeft de mogelijkheid om uit te maken rond welke aspecten er nog werk aan de winkel is in je organisatie.

diamond

De meerwaarde van beeldbellen in hulp en zorg

Zomaar cliënten, hulpverleners of zorgverstrekkers verplichten om te beeldbellen zal niet lukken. Live gesprekken zomaar vervangen door beeldbelgesprekken wordt vaak als een ‘verarming’ van de hulp of de zorg gezien.

Wanneer is beeldbellen dan een meerwaarde? En hoe kom je die op het spoor?

hardware

Up-to-date hardware en een  geschikte beeldbelapplicatie

Skype of Facetime als beeldbeltoepassing gebruiken ligt voor de hand. Ze zijn gratis en (vrij) gebruiksvriendelijk. Maar het zijn geen beveiligde beeldbeltoepassingen en het plannen van beeldbelafspraken is er ook niet evident.

Wat zijn dan wel professionele beeldbeltoepassingen? En welke up-to-date hardware, browser en internetverbinding heb je nodig?

user

Cliënten en beeldbellen

Aan welke cliënten kan je beeldbelgesprekken voorstellen en in welke situaties is beeldbellen mogelijk? Hebben je cliënten zelf het idee dat ze klaar zijn om te beeldbellen? Hoe betrek je de doelgroep of cliënten bij het ontwikkelen van het  beeldbelaanbod?

diffusion

Beeldbelmethodiek … een aanzet

Wat zijn verschillende mogelijkheden om beeldbellen aan te bieden? Beeldbellen tijdens begeleiding? Beeldbellen via een open spreekuur? Beeldbellen doorheen het ganse begeleidingstraject. Of enkel in wachttijd en nazorg? Wat wordt er via de beeldbeltool aangeboden voor en na het beeldbelgesprek? 

users-multiple

Medewerkersvertrouwen

Skypen in je vrijetijd is geen probleem. Maar ben je als medewerker bereid en enthousiast om beeldbellen in je hulp- en zorgpraktijk toe te passen? Heb je er vertrouwen in dat beeldbellen een meerwaarde kan zijn voor je hulp en zorg? En vertrouw je die internetcommunicatie? 

privacy

Privacy bij beeldbellen

Beantwoordt de beeldbeltoepassing aan de nieuwe privacywetgeving (GDPR)? Worden beeldbelgesprekken bewaard? Waar? Door wie kunnen de gegevens ingekeken worden? Weet de cliënt dit? Verandert de hulp- of zorgrelatie bij het inzetten van beeldbellen?

transmission

Communiceren over beeldbellen

Hoe breng je beeldbellen aan bij cliënten? Hoe motiveer je hen om beeldbellen te gebruiken? (Hoe) Communiceer je over het beeldbelaanbod naar alle medewerkers? Naar het bestuur? Naar andere organisaties? Naar de overheid?

euro

Kosten en baten van beeldbellen

Wat kost zo’n professionele beeldbelapplicatie? Hoeveel extra tijd zullen medewerkers daaraan besteden? Of maken de besparingen op verplaatsingstijd veel goed? Hoe kunnen we het financiële plaatje van het implementeren van beeldbellen goed in kaart krijgen? En wat met de kosten en baten die je niet in euro’s kan uitdrukken?

Implementering

Partners bij ‘beeldbellen aanbieden’

Bieden we dat beeldbellen alleen aan of werken we dat samen met andere partners uit? Wie kunnen dat dan zijn? En hoe maken we onze relatie met de beeldbelaanbieder heel concreet?

rocket

Beeldbellen stapsgewijs implementeren

Met welke medewerkers en cliënten starten we een beeldbelaanbod best op? Gaan we voor een testproject of voor een pilootproject dat hoe dan ook verder zal uitgroeien? Nemen we alle medewerkers direct mee in het ‘beeldbelbad’ of starten we met een paar medewerkers die het zien zitten?

Voor wie (snel) meer wil

tijd

Als je maar een kwartiertje tijd hebt …

… bieden we je in de module ‘SIMBA in een notendop‘ een bundeling van de essentietools die je kunnen helpen bij het implementeren van beeldbellen in ambulante hulp en zorg

leestips

Bronnen

In de module ‘meer lezen‘ bieden we én meer bronnen specifiek over het implementeren van beeldbellen in hulp en zorg én een literatuuroverzicht waarop we ons voor dit project baseerden.

klik in het menu bovenaan bij ‘modules’ om een keuze te maken