Wat is SIMBA?

SIMBA is het letterwoord van Succesvol IMplementeren van Beelbellen in AMbulante hulp en zorg. Dit is een technologietransferproject waarin een veertigtal organisaties hulpmiddelen ontwikkelen en uitwerken om beeldbellen op een professionele wijze te kunnen inschakelen in hun werking.

Voor wie is dit project bedoeld?

Alle inzichten, tools en inspirerende praktijken zijn bedoeld voor alle medewerkers in welzijns- en zorgorganisaties die beeldbellen willen implementeren in hun ambulante hulp- en zorgaanbod.

Waarom moet ik me registreren op SIMBA?

We vragen je om je persoonlijk te registreren op dit elearningpakket via je e-mailadres en een wachtwoord.

Zo krijgen we een algemeen zicht op wie er interesse heeft voor deze implementatietools én kan jij je persoonlijke weg doorheen dit digitale aanbod volgen.

Jouw e-mailadres zal enkel gebruikt worden in het kader van deze registratie en om je te informeren over updates rond dit pakket.

Wie zijn de initiatiefnemers van SIMBA?

SIMBA is een tweejarig project – door de Vlaamse overheid  ondersteund – dat uitgewerkt werd door medewerkers van de Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor Sociaal werk en van de UC Leuven – Limburg – Opleidingen Orthopedagogie en Bedrijfsmanagement tussen december 2017 en november 2019.

Welke organisaties werken mee in dit project?

Uit het algemeen welzijnswerk en de thuiszorg werken volgende 10 organisaties mee :

cm

Uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg werken volgende 14 organisaties mee:

Uit de jeugdzorg en de sector personen met een beperking werken volgende 12 organisaties mee :

apart
dominiek Savio
oranjehuis

In dit project werken ook 5 beeldbelaanbieders mee :

Contact opnemen

Wil je feedback geven op dit elearningpakket of heb je een vraag?

Neem dan contact op met philippe.bocklandt@arteveldehs.be