SIMBA in een notendop

Huidige status
Niet ingeschreven
Voorwaarden
beschikbaar voor geregistreerde gebruikers
Aan de slag

Heb je niet veel tijd om alle modules te verkennen?

Dan vind je hier de essentiële hulpmiddelen van Succesvol Implementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg (SIMBA) in een notendop.

Word je getriggerd om je in een of ander aspect te verdiepen , dan kan je die module verder verkennen door links op de titel te klikken.

monitoring

complexiteit van implementeren & quickscan

Beeldbellen implementeren is meer dan een tool kiezen

Dit schema verduidelijkt 10 belangrijke invalshoeken om beeldbellen duurzaam te implementeren. Zij vormen de basis voor de diverse modules. 

Klik op de verschillende invalshoeken voor meer info.

Quickscan voor wie beeldbellen in zorg en welzijn wil opstarten

Ben je als organisatie klaar voor implementeren van beeldbellen?

Deze quickscan focust via 19 vragen op 7 aspecten die relevant zijn als je beeldbellen wil opstarten.

Downloaden

diamond

meerwaarde van beeldbellen

Checklist meerwaarde van beeldbellen in zorg en welzijn

Breng in je organisatie het gesprek op gang over de mogelijke meerwaarde van beeldbellen vanuit drie perspectieven:

  • de cliënt (of zijn omgeving)
  • de medewerker
  • de organisatie

Downloaden

Visie op en positie van beeldbellen bepalen in je organisatie

Dit word-document is een sjabloon om stapsgewijs zelf een visie op beeldbellen te bepalen binnen je eigen werking én een hulpmiddel om beeldbellen te positioneren ten overstaan van andere communicatiemogelijkheden.

Downloaden

ICT

geschikte beeldbelapplicatie

Vergelijkend overzicht beeldbelapplicaties voor welzijnswerk en zorg

Via 31 parameters worden 13 beeldbelapplicaties vergeleken. 

Zo is dit overzicht een handig instrument voor organisaties om een gepast beeldbelaanbod te selecteren.

Downloaden

user

cliënten en beeldbellen

Achtergrond en aanpak voor het opmaken van cliëntreizen

In deze tekst vind je …

… achtergrond, 

… motivering 

… een stappenplan 

… voorbeelden

… en aandachtspunten

om cliëntreizen rond beeldbellen in je organisatie op te zetten.

Downloaden

Heb je als cliënt vertrouwen in beeldbellen?

In deze nota worden 9 dimensies van cliëntvertrouwen in beeldbellen verduidelijkt.

De tekst bevat ook een vragenlijst om deze 9 dimensies van cliëntvertrouwen in kaart te brengen en te verwerken.

Downloaden

diffusion

beeldbelmethodiek ... een aanzet

Beeldbellen in zorg en welzijn  – aanzet tot systematisch en doelgericht videochatten

In deze presentatie vind je overzichtelijk de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen bij professioneel beeldbellen in zorg en welzijn. Zeker bruikbaar om met je team te overlopen.

Link

users-multiple

medewerkersvertrouwen

Heb je als medewerker vertrouwen in beeldbellen?

Dit instrument wil peilen naar verschillende dimensies van medewerkersvertrouwen in beeldbellen.

Op deze wijze kan een organisatie inzicht krijgen in de hefbomen bij medewerkers en in aspecten die aandacht verdienen.

Downloaden

privacy

privacy bij beeldbellen

Beeldbellen & gegevensbescherming

In deze presentatie komen de aandachtspunten rond GDPR geconcretiseerd naar beeldbellen in hulp en zorg overzichtelijk aan bod.

Een bruikbaar overzicht om met je team te bespreken.

Link

transmission

communiceren over beeldbellen

Communiceren over beeldbellen

In deze tekst komen diverse aspecten van het communiceren over beeldbellen aan bod en krijg je hulpmiddelen om deze aspecten voor jouw organisatie te concretiseren. Deze hulpmiddelen kan je bij ‘extra materiaal’ ook in word-versie downloaden

Downloaden

euro

kosten en baten van beeldbellen

Financiële kosten en baten van beeldbellen met bestaande cliënten

Deze begrotingstabel geeft je de mogelijkheid om de financiële kosten en baten van beeldbellen in kaart te brengen

De lijst bevat een aantal mogelijke medewerkers- en kostenposten die je op maat van jouw organisatie kan invullen.

Downloaden

Waardenspel

Via een begroting kan je de inkomsten en uitgaven van beeldbellen in harde euro’s oplijsten.

Heel wat zachte effecten (bijvoorbeeld de tevredenheid van cliënten) breng je daardoor niet in kaart.

Dit waardenspel wil een bijdrage leveren om deze zachte maatschappelijke effecten toch zichtbaar te maken.

Downloaden

Implementering

partners bij 'beeldbellen aanbieden'

Quicksheet rond samenwerking aan beeldbellen met partners

De essentie van ‘aandacht voor partners bij beeldbellen’ wordt gebundeld:

  • de partners in kaart brengen
  • de samenwerking concretiseren

Download

rocket

beeldbellen stapsgewijs implementeren

Beeldbellen implementeren – stappenplan

In deze presentatie komen de diverse stappen om beeldbellen duurzaam te implementeren in je organisatie overzichtelijk aan bod.

Een bruikbaar stappenplan om met je team te bespreken.

Link