Wat is SIMBA ?

SIMBA is het letterwoord van Succesvol IMplementeren van Beelbellen in AMbulante hulp en zorg. Dit is een technologietransferproject waarin een veertigtal organisaties hulpmiddelen ontwikkelen en uitwerken om beeldbellen op een professionele wijze te kunnen inschakelen in hun werking.

Wie zijn de initiatiefnemers van SIMBA ?

SIMBA is een tweejarig project dat door de Vlaamse overheid wordt ondersteund en dat uitgewerkt wordt door medewerkers van de Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor Sociaal werk en van de UC Leuven – Limburg – Opleidingen Orthopedagogie en Bedrijfsmanagement.

Welke organisaties werken mee in dit project ?

Uit het algemeen welzijnswerk en de thuiszorg werken volgende 6 organisaties mee :

Uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg werken volgende 14 organisaties mee :

Uit de jeugdzorg en de sector personen met een beperking werken volgende 13 organisaties mee :

In dit project werken ook 5 beeldbelaanbieders mee :