Nieuws

SIMBA gelanceerd

Simba staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg. Dit gratis elearningpakket biedt in 13 modules vele kaders, do’s en don’ts, inspirerende praktijken en ondersteunende tools om …