Onderzoek naar prioriteiten voor blended hulp in Vlaamse OCMW’s

In vele maatschappelijke sectoren is het combineren van face-to-facecontacten en online dienstverlening (blended werken), een evidentie. De retail-, reis- en banksector zijn daarvan voorbeelden. In de welzijns- en zorgsector is deze evolutie pas ingezet. In bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk of CLB’s worden wel al inspirerende praktijken gerealiseerd. De hulp- en dienstverlening van OCMW’s blijft op dit vlak wat achterop hinken.

In dit PWO-onderzoek willen we verandering stimuleren vanuit drie perspectieven:

(1) het aanbodperspectief (welke blended hulptoepassingen kunnen OCMW’s in hun dienst- en hulpverlening integreren?);

(2) het eindgebruikerperspectief (als OCMW-cliënten en -basiswerkers zicht krijgen op relevante blended communicatiemogelijkheden, welke zouden ze dan willen gebruiken?);

(3) het haalbaarheidsperspectief (welke gemeenschappelijke acties willen OCMW’s ondernemen bij het implementeren van blended hulp- en dienstverlening?).

Het doel van dit onderzoek is dat de sector zicht krijgt op inspirerende blended hulp- en dienstverleningsmogelijkheden.

Verder leggen we ook de mogelijkheden en drempels bloot die cliënten en basiswerkers ervaren . Zonder hen is er immers geen blended hulp.

Tot slot wordt in samenspraak met de sector een roadmap ontwikkeld voor het verder implementeren van blended hulp- en dienstverlening.

Voor de betrokken overheden en koepels zijn deze resultaten zinvol om beleidsincentives en richtlijnen te ontwikkelen.

Omdat de OCMW-sector een belangrijk werkterrein is voor sociaal werkers, zullen we de resultaten opnemen in basisopleidingen, postgraduaten en bijscholingen.

Meer informatie gedurende dit project vind je via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *