aan het werk

Nu is het aan jou!

Hieronder vind je een tekst.

 • Welk(e) doel(en) heeft deze tekst? Hoe zou jij deze doelen aanpassen, behouden, schrappen, toevoegen?

 • Maak van deze tekst een heldere tekst.

  • gebruik de tips voor zinsbouw

  • gebruik de tips voor woordgebruik

 • (geef je tekst verder structuur, voeg een quote of streamer toe, doorverwijzing, of wat je tekst toegankelijker maakt voor ouders)

 • Bekijk je tekst kritisch door de diversiteitsbril (voorbeelden, namen…)

 • Doe daarna de test: Zet alle titels en de eerste zinnen van elke alinea achter elkaar. Ga na of de ouder de boodschap in zijn essentie en op een logisch opgebouwde manier krijgt. Alle kernzinnen op een rij moeten immers de rode draad van de tekst vormen. 

 

Om onze kinderen voldoende vitamines voor groei mee te geven, om te groeien, is de basis heel belangrijk. Een basis waar liefde en zorgzaamheid centraal staan. De kern van het opvoeden bestaat uit de dagelijkse, veelvuldige interacties tussen een kind en een opvoeder. Dit kan worden gevat in een viertal categorieën: verzorgen, leren, spelen en sociale omgang/spreken. Aan de hand van deze categorieën zie je in de dagelijkse interacties tussen ouder en kind hoe de relatie tussen beiden is. De ouder zal op een bepaalde manier zijn kind voeden, verluieren, eten geven, een boekje voorlezen, iets tonen in de tuin, samen lachen, … Deze dagelijkse interacties spelen zich af in een bepaald opvoedingsklimaat dat warm of eerder kil kan zijn. Dat klimaat wordt vooral bepaald door de onderlinge relaties tussen de gezinsleden. Een positief gezinsklimaat wordt vormgegeven door: uw liefde te tonen, je kind aan te moedigen, gevoelig te zijn voor de wensen en behoeften van uw kind. Dit kan je doen door rekening te houden met je kind (verwoorden wat je ziet bijv. “je hebt honger hé” en aangeven wat je gaat doen: “ik zal jouw papje klaarmaken” of “Wanneer we zo thuis zijn, krijg je iets te eten”) en uitleg te geven: vertel wat je doet, ziet, ruikt, proeft, … Of door te vertellen wat er zich rondom jullie afspeelt. Geef ook zelf het goede voorbeeld. Dit zorgt ervoor dat je kindje zich geborgen en veilig zal voelen in jullie gezin. Belangrijk is om ook uitdagingen te zoeken voor je kindje, die bij zijn leeftijd passen. Zo wordt opvoeden een kolfje naar je hand!

Enkele tools die je helpen bij deze opdracht:

Een geheugensteuntje voor het herschrijven van een webtekst

 • Zoek een titel die de essentie vertelt 

 • Schrap de helft van de tekst en dan nog eens de helft. 

  • Schrap intro 

  • Schrap zinnen 

  • Schrap woorden 

 • Maak passieve zinnen actief

 • Herschrijf zinnen waar een werkwoord als onderwerp gebruikt wordt

 • Schrap ‘zullen’ uit zinnen

 • Splits samengestelde zinnen op in aparte zinnen

 • En maak die zinnen zo kort mogelijk 

 • Vermijd schrijftaal … lees je zinnen hardop voor 

 • Opsommingen van 3 of meer elementen? Plaats die in puntjes onder elkaar

 • Splits je tekst op in duidelijke alinea’s, telkens met een duidelijke tussentitel

 • Begin elke paragraaf met het kernidee 

 • Haal streamers uit je tekst: dat zijn quotes of kernideeën die je in een kadertje plaatst

 • Vermijd te lange woorden, moeilijke woorden, vaktermen en woordspelingen of gezegdes 

 • Laat anderen schrappen in jouw teksten … schrappen in je eigen teksten is moeilijk

https://schrijfassistent.be/

De ‘Schrijfassistent‘ is ontwikkeld door KU Leuven samen met de VRT en De Standaard. Je kopieert je tekst in de website en haalt hem door de checks naar keuze. Je krijgt alternatieven aangereikt.

https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau

Nadien controleren of je op B1 niveau geschreven hebt?

Accessibility.nl biedt een tool die het leesniveau van je tekst bepaalt.

Een voorbeeld van een herwerkte tekst vind je hier:

De band tussen ouder en kind 

Je wil je kind een warme thuis geven waar het zich veilig voelt. 

De band tussen jou en je kind speelt daarin een grote rol. 

Wat kan je doen om de band met je kind sterker te maken? 

 • Toon vaak dat je je kind graag ziet. Een dikke knuffel, een zoen, een compliment of een aai over zijn hoofdje. 
 • Maak van de dagelijkse verzorgmomenten zoals verluieren en eten geven fijne momenten. Zeg wat je ziet: ‘Je hebt honger he’. Zeg wat je gaat doen: ‘Ik zal jouw papje klaarmaken’. Vertel wat je ziet, ruikt of proeft: ‘Hm die soep ruikt heerlijk’ of ‘Oh wat een natte luier, tijd voor een nieuwe!’ 
 • Moedig je kind aan. ‘Doe jij je beentjes eens omhoog?’  
 • Je kind leert door te spelen. En hij vindt het fantastisch als jij vaak meespeelt. 
 • Samen lachen is gezond. 
 • Zoek naar uitdagingen voor je kind die bij zijn leeftijd passen. Een boekje voorlezen, op zoek in de tuin of het park naar bewegende beestjes… 

Je kind leert ook heel veel door naar jou te kijken. Je bent zijn grootste voorbeeld. 

Met zo’n warme basis gaat opvoeden en lastig gedrag bijsturen al veel makkelijker!