infographics – picto’s – tekeningen

Infographics

Een infographic geeft informatie grafisch weer. Je gebruikt het bijvoorbeeld:

  • om cijfers en tabellen overzichtelijk weer te geven;

  • om do’s en don’ts grafisch voor te stellen;

  • om een stappenplan visueel te tonen .

Medianest
Klasse

Annelies Bergmans (EXPOO) vertelt over “beelden ondersteund door tekst”:

Pictogrammen

Pictogrammen zijn getekende woorden of combinaties van woorden.

Voordelen van pictogrammen:

  • Pictogrammen zijn universeel

  • Je kan aanvullen met (Nederlandse) tekst en zo oefenkansen bieden om de taal te leren

Nadelen van pictogrammen:

  • Enkel pictogrammen gebruiken is niet genoeg om je verstaanbaar te maken. Een pictogram vervangt taal niet

  • Pictogrammen kunnen ook verwarrend zijn.

Goede bronnen:

www.sclera.be

www.sclera.be = een heel breed gamma aan picto’s

https://pratenmetelkaar.be/

https://pratenmetelkaar.be/ = picto’s voor communicatie met ouders in onderwijs, kinderopvang en kampen, …

Tekeningen

Een tekening die de kernboodschap helder weergeeft, kan veel verduidelijken.

Het is ook een goede startbasis voor een gesprek, zeker als het Nederlands een drempel vormt.

Getuigenis bij het ontstaan van de tekeningen over peuterpuberteit op Groeimee.be: 

”Ik deed stage bij Opgroeien in het voorjaar 2021. Een van de opdrachten was: maak een grafisch verhaal van een tekst over opvoedingsvaardigheden. Kreeg ik daar ineens 18 bladzijden tekst! En ik wou mijn verhaal vertellen in 10 beelden…

https://www.groeimee.be/kinderen-opvoeden-dat-is-elke-dag-verder-bouwen

Gelukkig gebruikte het themateam al een primitieve piramide als ondersteuning bij hun verhaal… we besloten om die te gebruiken als basis voor ons visueel verhaal. Een eerste stap was het herwerken van de tekst tot de kernboodschappen. Lezen, schrappen, discussiëren, nog meer schrappen, samen de juiste woorden zoeken… en man wat heb ik veel geleerd over opvoeden en wat peuters nodig hebben.

Toen kwam de zoektocht naar stijl en figuurtjes. Ouders met verschillende huidskleuren, jongens en meisjes, grootouders… het was een uitdaging om er diversiteit in te krijgen. Hmmm, hoe ziet zo’n tweejarige er nu eigenlijk uit? Het was soms heel duidelijk dat ik zelf nog geen kinderen heb!

Na weken schaven, overleggen en samen nadenken, mag het resultaat gezien zijn: 14 tekeningen met korte teksten, die samenvatten hoe je als ouder je opvoeding afstemt op je kind!”

Benieuwd naar het resultaat van de zoektocht naar hoe tekeningen helpend kunnen zijn bij het complexe verhaal van ouders ondersteunen bij opvoeden?

https://www.groeimee.be/kinderen-opvoeden-dat-is-elke-dag-verder-bouwen

https://www.pharos.nl/kennisbank/zora-is-zwanger-wat-kan-zora-doen/