woorden – eenvoud siert

Wijze woorden

Als zoveel slimme mensen ervan overtuigd zijn dat je moeilijke woorden en vakjargon beter vervangt door eenvoudigere woorden, dan durven wij niet tegenspreken.

Do’s en don’ts voor woordgebruik

Do’s:

 • Ook een 12-jarige moet je tekst begrijpen

 • Gebruik korte woorden. Lang woord? Breek ze in 2.

 • Gebruik woorden die vaak gebruikt worden en een neutrale betekenis hebben

 • Schrap alle woorden die je niet in een gesprek zou gebruiken

   

Don’ts:

 • Moeilijke verwijswoorden gebruiken: desbetreffend, bovenvermeld, met betrekking tot, in het kader van…

 • Engelse leenwoorden gebruiken als er een ingeburgerd Nederlands alternatief bestaat

 • Vakjargon of moeilijke woorden gebruiken

 • Moeilijke of onbekende afkortingen

 • Uitdrukkingen of gezegdes gebruiken. Laaggeletterde mensen nemen dit letterlijk.

Drie oefeningen om eenvoudiger woorden te gebruiken. Het eerste antwoord krijg je al cadeau. Denk eerst na over je antwoord bij de volgende twee vragen vooraleer je op de ‘+’ klikt:

hoe jij als ouder opvoedt…

knopen doorhakken > een beslissing nemen

een pak van je hart > een zorg minder