aandachtspunten voor visueel materiaal

Voor laaggeletterde ouders die het Nederlands niet goed machtig zijn, zijn beelden waaraan aandacht is besteed uitermate belangrijk. Pharos lijst 15 aandachtspunten op (Pharos, 2020):

 • De ouders kunnen zich herkennen in de afgebeelde personen

 • Het beeld sluit aan bij de leefwereld van de ouders

 • Het beeld is herkenbaar voor de ouders

 • De ouders kunnen het beeld slechts op één manier interpreteren/opvatten

 • De ouders kunnen ook zonder tekst erbij begrijpen waarover het beeld gaat

 • Elk beeld bevat één boodschap

 • Afbeeldingen zijn groot en scherp genoeg

 • De kernboodschap staat centraal

 • Afleidende details zijn weggelaten

 • Het tempo van animaties en filmpjes is rustig

 • De woorden en/of teksten in het beeldmateriaal zijn begrijpelijk

 • Het beeld heeft heldere lijnen en een helder contrast

 • Ook in zwart-wit zijn gekleurde afbeeldingen goed zichtbaar

 • De gebruikte kleuren zijn waarheidsgetrouw

 • Er worden zo min mogelijk abstracte symbolen, schema’s of figuren of woordspelingen gebruikt.