de inhoud van je webpagina

Bepaal het doel van je pagina

Wat wil je als opvoedingsondersteuner bereiken met deze info?

Klik op de volgende mogelijke doelen voor meer info en een voorbeeld:

… om invloed uit te oefenen op kennis over feiten.

Bijvoorbeeld: hoe verloopt een zindelijkheidsproces?

… om invloed uit te oefenen op hun vaardigheden of houdingen

Bijvoorbeeld: Wanneer kan je als ouder het zindelijkheidsproces van je kind beïnvloeden en hoe doe je dat?

… om invloed uit te oefenen op hun meningen en houdingen.

Bijvoorbeeld: je kan een kind niet forceren om zindelijk te worden.

… om invloed uit te oefenen op hun gedrag en hun bereidheid om iets te doen.

Bijvoorbeeld: ouders bereid krijgen om oog te hebben voor de gevoelige periodes van hun kind.

… om invloed uit te oefenen op hun emoties

Bijvoorbeeld: het is normaal dat je je zorgen maakt als je kind nog niet zindelijk is als het naar de kleuterschool vertrekt.

… om invloed te hebben op hun kennis en emoties.

Bijvoorbeeld: Scholen mogen je kind niet weigeren als het nog niet zindelijk is. In dialoog met de leerkracht en met goede afspraken zet je kind vaak snelle stappen in deze periode.

… om invloed uit te oefenen op hun gedrag en houdingen.

Bijvoorbeeld: ouders aanzetten om het ‘plaspoort’ van Kind en Gezin te gebruiken om afspraken te maken met kinderopvang, school, grootouders, oppas…

DOSEER JE DOELEN … 

Je kan er enkele combineren op één pagina, maar denk goed na wat je wil bereiken met de inhoud op deze pagina.

Do’s en don’ts voor het opbouwen van de inhoud per pagina

Do’s:

 • Selecteer je inhoud in functie van je gekozen doelen

 • 1 thema, 1 pagina. Dat vereenvoudigt het zoeken op je website

 • Begin met het belangrijkste. En dat in elke alinea

 • Geef concrete voorbeelden, feiten en cijfers

 • Maak gebruik van opsommingen en tabellen

 • Maak je tekst levendig en herkenbaar met quotes of getuigenissen

 • Herhaal je kernboodschap regelmatig

 • Link naar extra ondersteuning of hulpverlening.

  • Met duidelijke contactgegevens

  • Uitleg over het soort hulp

  • Gratis of betalend

Don’ts:

 • Belicht niet meer dan 5 items op 1 webpagina

 • Maak je pagina niet langer dan interessant is

Enkele voorbeelden uit Groeimee.be:

Voorbeeld 1 geeft een getuigenis over schoolrijpheid

Voorbeeld 2 geeft concrete cijfers over alcoholgebruik

Voorbeeld 3 legt links naar ondersteuning en hulpverlening