veelgestelde vragen

Een rubriek ‘veelgestelde vragen’ stel je samen door:

  • De analyse van de vragen die binnenkomen via mail, chat, forum…

  • De analyse van de vaak bezochte rubrieken op je website

Veelgestelde vragen kunnen gaan over inhoudelijke thema’s of de werking van je organisatie.

Maak duidelijk onderscheid tussen deze vragen.

Aerts suggereert (Aerts, 2018)

  • Schrijf de vraag bij je veelgestelde vragen in de ik-vorm (vb. hoe kan ik online bestellen?)

  • Gebruik die ik-vorm alleen in de vraag. In de tekst zelf gebruik je ‘u’ of ‘je’

  • Om het overzichtelijk te houden kan je met een ‘accordeon’ werken: je ziet de vragen onder elkaar op de webpagina. Om de antwoorden te lezen, moet je doorklikken op de vraag.

https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus#Corona_Kind_jongere_ouder